Δήλωση ΣυμμετοχήςΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR52 0171 9160 0069 1614 4468 615
Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία


* Όρος εμπιστευτικότητας: η Feel the Flow, κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.  Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την παραπάνω εταιρεία σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@feeltheflow.gr