ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR1401715580006558104670132
Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία

Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4501401540154002101128226
Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία

Εθνικη Τράπεζα
ΙΒΑΝ: GR9601100810000008140102800
Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία

* Όρος εμπιστευτικότητας: η Feel the Flow, κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.  Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την παραπάνω εταιρεία σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@feeltheflow.gr