Εκπαίδευση

Με μια εκρηκτική ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων για την κατάρτιση των ανθρώπων σήμερα, τα καλύτερα εταιρικά προγράμματα κατάρτισης παρέχουν πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να καταρτισθούν.

Οι συνεργαζόμενες πλατφόρμες, τα βίντεο, τα κινητά και τα αναμεμιγμένα μαθήματα γίνονται όλα αποδεκτά εργαλεία εταιρικής κατάρτισης.

Ενώ οι ελλείψεις δεξιοτήτων εξακολουθούν να προκαλούν τις επιχειρήσεις, μια αυξημένη επένδυση σε προγράμματα κατάρτισης εταιρειών είναι καλή για όλους: εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Οι οργανισμοί θέλουν εργαζόμενους που ασχολούνται με την αποστολή τους, τις αξίες και το όραμά τους και διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων.  

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η προετοιμασία τους για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους όχι μόνο παρέχει ένα καλύτερο εκπαιδευμένο και παραγωγικότερο εργατικό δυναμικό, παράγει επίσης υψηλότερη ικανοποίηση και διατήρηση των εργαζομένων.

Οι προσπάθειές σας για την εταιρική εκπαίδευση θα είναι επιτυχείς με τον κατάλληλο συνεργάτη ανάπτυξης κατάρτισης.  

Είμαι στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων με παραπάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, βοηθώντας τους πελάτες να επιτύχουν με πρακτική και χρήσιμη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στους συγκεκριμένους στόχους τους. 

Από το 2017 συνεχίζω και δραστηριοποιούμαι στον ίδιο χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων αλλά πλέον μέσω της εταιρείας μου Feel the Flow, χρησιμοποιώντας όλη την γνώση, την εμπειρία και την πρακτική που έχω αποκτήσει και εμπλουτίζοντας την με την νέα μου δραστηριότητα ως Business & Life Coach!

Η φιλοσοφία μου επικεντρώνεται στα εξής:

Μοντελοποίηση του σχεδιασμού, της διευκόλυνσης και της διαχείρισης της μάθησης.

Πρακτική μάθηση με πράξεις, όχι μόνο ακούγοντας.

Ασκήσεις τάξης και μελέτες περιπτώσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.

Ζητώντας από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν στα πραγματικά θέματα του οργανισμού τους και να αναπτύξουν σχέδια δράσης και υλικά για να τα χρησιμοποιήσουν την εργασία τους την επόμενη μέρα.

Επίκεντρο ο Ανθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Όπως οι συνεργάτες μου έτσι κι εγώ δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης!