Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υπότιτλος: "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ", "ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" & "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ"

Εισηγητής

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
 • Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016
Σε ποιους απευθύνεται
 • Λογιστές - Φοροτεχνικούς,
 • Υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού και μισθοδοσίας
 • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • Δικηγόρους που διαχειρίζονται ασφαλιστικά θέματα καθώς και
 • Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση τους.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016
Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΝΑΤ κλπ)
 • Κατηγορίες απασχολουμένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί με το σύστημα της ΑΠΔ (Εγκύκλιοι Υπουργείου & ΕΦΚΑ)
 • ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • Επέκταση συστήματος ΑΠΔ
 • ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ & 2 «ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 • ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΑΕΕ) – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ)
 • ΑΓΡΟΤΕΣ (ΟΓΑ)
 • Πως εφαρμόζονται κατώτατα και ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.
 • ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)
 • Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος φορολογικού ελέγχου.
Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ:
  • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, (2017. 2018 και 2019 κε)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ),
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.
  • ειδικές περιπτώσεις
ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)
 • Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)
 • Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
 • Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
 • Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ
 • Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
 • Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής
 • Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής και τυχόν τροποποιήσεις μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.
Εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: Power Point / παρουσίαση
Παραδείγματα και Ασκήσεις κατανόησης του θέματος

Διάρκεια: 1 ημέρα (5 ώρες)

Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Φορέας Υλοποίησης:

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 - 2109607154

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154