Επικοινωνία


Πάλλα Κωνσταντία
Κοινωνιολόγος, Business & Life Coach 


   210 9607154

   693 7141802