TIME MANAGEMENT
CONTROLLING
CHAOS

Τετάρτη, Πέμπτη 25,26 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος: 220
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών

Βρίσκεστε τον εαυτό σας πιεσμένο με τη δουλειά; Νιώθετε  τόσο αγχωμένοι που δεν μπορείτε να βάλετε προτεραιότητες; Εξαντλείτε  τον εαυτό σας καθημερινά χωρίς να πετυχαίνετε  τους στόχους σας;
Ήρθε η ώρα να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές για το πώς να διαχειριστείτε το χρόνο σας.
Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση των παγίδων της διαχείρισης του χρόνου. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις αιτίες της αναβλητικότητας και της αναποφασιστικότητας, να εντοπίσετε τις προσωπικές απώλειες χρόνου και να αυξήσετε τη συγκέντρωση και την εστίασή σας. Θα μάθετε να προγραμματίζετε τον χρόνο σας πιο αποτελεσματικά, να παραμείνετε σε σωστή πορεία και να διατηρείτε σημαντικούς στόχους, ώστε να μπορείτε να έχετε ισορροπία και να είστε πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί.


Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679-27/4/2016
.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος: 290
Εισηγητής: Βασίλης Σωτηρόπουλος
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών

“Ξεκλειδώνουμε” τα μυστικά του Κανονισμού, με πρακτικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΝΗ»
N. 4488/2017
Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-20:00 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόστος: 130€
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σημαντική υπενθύμιση:
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού. Προθεσμία: 1/10/2017—21/10/2017
Το σεμινάριο μπορεί διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά
απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Η Εισηγήτρια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το 2013, υλοποιώντας εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στην διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των ΕΝΤΥΠΩΝ.

Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΝΗ»
N. 4488/2017
Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-20:00
Κόστος: 130€
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών
Σημαντική υπενθύμιση:
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού. Προθεσμία: 1/10/2017—21/10/2017
Το σεμινάριο μπορεί διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Η Εισηγήτρια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το 2013, υλοποιώντας εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στην διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των ΕΝΤΥΠΩΝ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Internal Auditing

Τετάρτη, Πέμπτη 18,19 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος:
360€
Εισηγητής: Λεβεντάκης Δημήτρης

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing), είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, συστηματικά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών), προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων από την διοίκηση με τον βέλτιστο τρόπο και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπότιτλος: «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ»
«ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος:
85€
Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος


Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών
ΕΦΚΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

  • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
  • Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016


My Life Transformation!
Ανακάλυψε τον ιδανικό σου εαυτό!
Βιωματικό Σεμινάριο
βασισμένο στις σύγχρονες μεθόδους και
τεχνικές
του

Life Coaching & NLP
Πώς να βελτιώσεις τη ζωή σου?
Πώς να αυξήσεις την απόδοσή σου?
Στην προσωπική και στην επαγγελματική σου ζωή


1η ημερομηνία: Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρες: 09:00-15:00 - ΚΥΠΡΟΣ, Λευκωσία
2η ημερομηνία: Σάββατο 25 Νοεμβρίου, ώρες: 09:00-15:00 - ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα

Κόστος: 150€
Εισηγήτρια: Δημήτρης Αλεξόπουλος - Πάλλα Κωνσταντία

Το σεμινάριο γίνεται με διαδραστικό τρόπο, καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται ασκήσεις. Βασίζεται στην θετική ψυχολογία και στην καλλιέργεια της θετικής ενέργειας. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό, την ανάδειξη και ενδυνάμωση των θετικών χαρακτηριστικών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με σκοπό την απόδοση και την παραγωγικότητα.

Το σεμινάριο διεξάγεται στα Ελληνικά.

διαβάστε περισσότερα >>

My Life Transformation

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα workshop για την Προσωπική Ανάπτυξη τόσο
                                        σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο


1η ημερομηνία: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου
, ώρες: 16:00-20:00

2η ημερομηνία: Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ώρες: 16:00-20:00

Κόστος: 85€
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία

 Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών


Στόχοι

Αυτό το workshop υψηλού επιπέδου έχει δομηθεί για να σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε τα ταλέντα και τις δεξιότητές σας, αναλύοντας σε βάθος το πλαίσιο της κατάστασής σας και τον εξελισσόμενο ρόλο σας σε κάθε τομέα. Είναι ουσιαστικά μια πορεία διαχείρισης,η οποία για να είναι πιο αποτελεσματική, πρέπει να καταλάβετε τις προκλήσεις που σας δίνονται να τις δεχτείτε και φυσικά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας!
Αυτό το σεμινάριο συγκεντρώνει μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων σε θέσεις παρόμοιες με τις δικές σας και σας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστείτε με συναδέλφους από διαφορετικές εταιρείες και βιομηχανίες, καθώς και από ιδιώτες, εμπειρίες και να έχετε ένα κοινό στόχο! ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ! ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ!

διαβάστε περισσότερα >>