ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν το γενικότερο πλαίσιο του κανονισμού και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε ειδικά πρακτικά θέματα:

Περιεχόμενα

  •    Νέα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

o    Το  δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: σε ποια μορφή πρέπει μια επιχείρηση να δίνει αντίγραφα όταν το υποκείμενο ζητά πρόσβαση στα δεδομένα του

o    Περιορισμοί στην κατάρτιση προφίλ: σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η δημιουργία “προφίλ” για το υποκείμενο των δεδομένων

o    Ενημέρωση του υποκειμένου για περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων: υπό ποιες περιστάσεις οφείλει η επιχείρηση να ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε παραβίαση

Νέες διατάξεις για τις επιχειρήσεις
  •  Νέα υποχρέωση σχεδιασμού της “εξ ορισμού” (by design & by default) προστασίας δεδομένων με την λήψη κατάλληλων τεχνικών και προστασία δεδομένων όπως ψευδονυμοποίηση, ελαχιστοποίηση, ενσωμάτωση εγγυήσεων
  • Νέα υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  • Νέες προϋποθέσεις για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων σε “εκτελούντα την επεξεργασία” (outsourcing)
  • Νέα υποχρέωση “εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων” (impact assessment) και σχετική υποχρέωση διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  •  Νέα υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων

Το σεμινάριο έχει πρακτική εφαρμογή και γίνεται με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες στην εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων για το λόγο αυτό υλοποιείται μόνο ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ και κατόπιν συνεννόησης με τη συντονίστρια του σεμιναρίου.


Διάρκεια: 1 ημέρα (3 - 5 ώρες)

Κόστος Σεμιναρίου:

Το κόστος του σεμιναρίου διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον αριθμό των ατόμων ανά τμήμα και τον τόπο υλοποίησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής Σεμιναρίου:

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο στην ίδια Σχολή.

Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 2006 και 2008). Υπήρξε εκπαιδευόμενος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, στις Βρυξέλλες. Το 2008 ίδρυσε τις Νομικές Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας Data & Protection, ενώ εργάζεται ως συνήγορος πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων σε υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια για την προστασία προσωπικών δεδομενων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου, ενώ έχει πραγματοποιήσει σχετικές διαλέξεις και ως προσκεκλημένος σε διάφορα συνέδρια, πανεπιστημιακές παραδόσεις και νομικές ημερίδες. 

Ξεκινώντας το 2005 το πρώτο νομικό ιστολόγιο στην Ελλάδα, το e-lawyer, προσπάθησε να προκαλέσει διάλογο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών στο Διαδίκτυο.

Αναζητά πάντα ιδέες θεσμικών καινοτομιών που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στις συνταγματικές τους ελευθερίες. Με αυτό το σκεπτικό, το 2012 ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων.

Mαζί με μια ομάδα εργαζομένων δημιούργησαν εξ αρχής αυτή τη δομή στην Αθήνα, για την άμεση επίλυση των διαφορών που έχουν οι πολίτες με τον Δήμο. Από το 2015, έχοντας εκλεγεί Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Αττική, αποστολή του είναι να βελτιώσει τη σχέση των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και να πετύχει την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

 Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Η Κωνσταντία Πάλλα / Konstantia Palla, είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker, Aρθρογράφος.

Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the FlowGreece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν μια επιχείρηση και στην εκπαίδευση στελεχών και ιδιωτών.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε θέματα Coaching, Εργασιακά, Προσωπικής Ανάπτυξης, Time Management κ.λπ., με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει και διαχειριστεί χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων, ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες. Από το 2010 έχει εκπαιδεύσει με σεμινάρια εκατοντάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.

Είναι μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).

“Μετά από 20 και παραπάνω χρόνια στον χώρο της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων, ο στόχος μου είναι να παρέχω ποιότητα. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε λιγότερο τόσο σαν άνθρωπος όσο και σαν επαγγελματίας.”

 

Φορέας Υλοποίησης:

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 


Το σεμινάριο διεξάγεται ΜΟΝΟ ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154