Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM)
Εισαγωγικό Σεμινάριο

Στη σημερινή προκλητική και ανταγωνιστική αγορά, η δέσμευση των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, όπως και η διατήρηση ταλέντων μέσα στον οργανισμό. Επομένως, όποιος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του προσωπικού απαιτείται να έχει την κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών HR Management.  Αυτό το πρόγραμμα παρέχει τις ουσιαστικές πρακτικές γνώσεις και εργαλεία που επιτρέπουν στους Managers να αντιμετωπίσουν επιδέξια τα θέματα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Εισηγήτρια

Τι θα κερδίσω?

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν διαμορφώσει ατομικό πλάνο δράσης για την αξιοποίηση των νέων γνώσεων στην εργασία τους.

Σκοπός του σεμιναρίου

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσει στους συμμετέχοντες το σύγχρονο ρόλο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην ανάπτυξη της επιχείρησης, εστιάζοντας στις κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σε θέματα στελέχωσης, απόδοσης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, παρακίνησης, αποδοχών, παροχών και κινήτρων.

   Σε ποιους απευθύνεται

   Το workshop απευθύνεται σε στελέχη της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε προϊσταμένους και διευθυντές άλλων διευθύνσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

   Περιεχόμενα

   Ο  σύγχρονος ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

   Στρατηγικός σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων

   • ανάλυση εργασίας
   • περιγραφές θέσεων εργασίας

   Προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων

   • μέθοδοι και διαδικασίες προσέλκυσης εργαζομένων από την αγορά
   • τεχνικές και διαδικασίες επιλογής κατάλληλων υποψηφίων
   • βασικά είδη και τεχνικές αποτελεσματικής συνέντευξης επιλογής

   Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων

   • προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών
   • σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης
   • εντοπισμός και ανάπτυξη ταλέντων

   Αξιολόγηση απόδοση εργαζομένων

   • αποτελεσματική στοχοθεσία
   • είδη συστημάτων αξιολόγηση
   • αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης απόδοσης

   Παρακίνηση εργαζομένων

   Συστήματα αποδοχών, παροχών και κινήτρων


   Διάρκεια: 2 ημέρες (16 ώρες)

    *Το σεμινάριο γίνεται με διαδραστικό τρόπο, καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου γίνονται ασκήσεις. 

   Κόστος Σεμιναρίου:

   Το κόστος του σεμιναρίου για κάθε συμμετοχή είναι 290 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 16 ώρες εκπαίδευσης.
   Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από  το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

   Φορέας Υλοποίησης:  

   Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία:

   Τράπεζα Πειραιώς

   IBAN: GR1401715580006558104670132. Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία.

   ή

   Μέσω PAYPAL

   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 

   Email: info@feeltheflow.gr 

   Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε (εδώ)

   Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
   Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154
   Comments