Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΝΗ»
N. 4488/2017
Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-20:00
Κόστος: 130€
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών
Σημαντική υπενθύμιση:
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού. Προθεσμία: 1/10/2017—21/10/2017
Το σεμινάριο μπορεί διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Η Εισηγήτρια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το 2013, υλοποιώντας εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στην διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των ΕΝΤΥΠΩΝ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Internal Auditing

Τετάρτη, Πέμπτη 18,19 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος:
360€
Εισηγητής: Λεβεντάκης Δημήτριος

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing), είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, συστηματικά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών), προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό ή την εξάλειψη του, με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων από την διοίκηση με τον βέλτιστο τρόπο και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπότιτλος: «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ»
«ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρες: 16:00-21:00
Κόστος:
85€
Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιάζος


Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών
ΕΦΚΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

  • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
  • Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα workshop για την Προσωπική Ανάπτυξη τόσο
                                        σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο


1η ημερομηνία: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου
, ώρες: 16:00-20:00

2η ημερομηνία: Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ώρες: 16:00-20:00

Κόστος: 85€
Εισηγήτρια: Πάλλα Κωνσταντία

 Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών

Στόχοι
Αυτό το workshop υψηλού επιπέδου έχει δομηθεί για να σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε τα ταλέντα και τις δεξιότητές σας, αναλύοντας σε βάθος το πλαίσιο της κατάστασής σας και τον εξελισσόμενο ρόλο σας σε κάθε τομέα. Είναι ουσιαστικά μια πορεία διαχείρισης,η οποία για να είναι πιο αποτελεσματική, πρέπει να καταλάβετε τις προκλήσεις που σας δίνονται να τις δεχτείτε και φυσικά να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας!

Αυτό το σεμινάριο συγκεντρώνει μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων σε θέσεις παρόμοιες με τις δικές σας και σας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστείτε με συναδέλφους από διαφορετικές εταιρείες και βιομηχανίες, καθώς και από ιδιώτες, εμπειρίες και να έχετε ένα κοινό στόχο! ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ! ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ!

διαβάστε περισσότερα >>