Όλες οι αλλαγές για το ΕΡΓΑΝΗ

Όλη η διαδικασία αναλυτικά, για την συμπλήρωση των πεδίων των εντύπων, στο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΝΗ» N. 4488/2017
Τι ισχύει! Τι αλλάζει άμεσα και τι όχι!

Σημαντική υπενθύμιση:
E
4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού. Προθεσμία: 1/10/2017—21/10/2017

(Παράταση μέχρι 15/11/2017)

Το σεμινάριο μπορεί διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Η Εισηγήτρια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το 2013, υλοποιώντας  εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στην διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των ΕΝΤΥΠΩΝ.


 Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες


Την απαραίτητη γνώση για τη σωστή καταχώρηση των πεδίων όλων των εντύπων. Την ενημέρωση για τις αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017.
Πλήρης και σαφής ενημέρωση για το ποιες αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα και ποιες θα εφαρμοσθούν «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…….» άρθρο  36 παρ. γ.


Σε ποιους απευθύνεται


Σε  στελέχη Τμήματος Μισθοδοσίας & Λογιστηρίου, υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ «ΕΡΓΑΝΗ».

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου


E3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού
E
3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)
Ε3.2:
Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από προγράμματα
Ε3.3:
Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε   εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης
που  συνδυάζονται με την κατάρτιση
E
3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού
Προθεσμία: 1/10/2017—21/10/2017
(Παράταση μέχρι 15/11/2017)
Ε4:
Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός     Αποδοχών
Ε4:
Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός
Ε5:
Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
Ε6:
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου  (με ή  χωρίς προειδοποίηση)
Ε7:
Βεβαίωση - Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου  χρόνου ή έργου
Ε8:
Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης
Ε9:
Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας
Ε10:
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ε11:
Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

 Διάρκεια: 1 ημέρα (4 ώρες)

Κόστος Σεμιναρίου:

Το κόστος του σεμιναρίου για κάθε συμμετοχή είναι 90 (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 4 ώρες εκπαίδευσης.
Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από  το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Φορέας Υλοποίησης:  

Ο φορέας υλοποίησης είναι η Feel the Flow – Κωνσταντία Πάλλα. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα κοπεί από τον φορέα και θα δοθεί μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Η πληρωμή του σεμιναρίου γίνεται με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR1401715580006558104670132. Δικαιούχος: Πάλλα Κωνσταντία.

ή

Μέσω PAYPAL


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937141802 – 2109607154 

Email:info@feeltheflow.gr 

Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε (εδώ)

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεπιχειρησιακά 
Επικοινωνήστε για περισσότερες λεπτομέρειες: 6397141802, 2109607154
Comments