Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker, Aρθρογράφος.
Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the FlowGreece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων,  στελεχών και ιδιωτών.
Μέλος της ομάδας διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της ΕΕΔΕ, στον τομέα Business & Life Coaching.
Συνεργάζομαι με την ΕΕΔΕ και άλλους φορείς εκπαίδευσης, σαν εισηγήτρια σεμιναρίων ενηλίκων στον τομέα Business & Life Coaching και σε Εργασιακά θέματα.
Συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στα προγράμματα Ψυχικής Υγείας, Business & Life Coaching και Συμβουλευτικής.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, σε θέματα Business & Life Coaching, Εργασιακά, Προσωπικής Ανάπτυξης, Time Management, Soft Skills, Επικοινωνία κ.λ.π. με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Από το 1995 μέχρι σήμερα έχω διοργανώσει και διαχειριστεί εκατοντάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων, ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.
Από το 2010 έχω εκπαιδεύσει με σεμινάρια εκατοντάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.
Είμαι Ομιλήτρια (σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες) σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας βοηθήσει πολλά στελέχη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, στην επίτευξη των στόχων τους και στην αυτοβελτίωσή τους.
Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter).Από το 2017 είμαι Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTERΜέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)