Αλλάξτε Ερωτήσεις – Αλλάξτε Ζωή!
Πως μπορείς να έχεις τις καλύτερες απαντήσεις αν δεν κάνεις πρώτα τις κατάλληλες ερωτήσεις?

Διάρκεια: 2,5 ώρες

Εισηγήτρια: Κωνσταντία Πάλλα

Κόστος: 20 € - Feel the FLOW
-------------------------------------------

Ενεργητική Ακρόαση και Επικοινωνία στην Οικογένεια.

Για τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που ενισχύουν στοιχεία όπως η ειλικρίνεια, η κατανόηση, η αυτάρκεια, η καλοσύνη, η συνεργατικότητα, ο αυτοέλεγχος, και ευνοούν τη σχέση μεταξύ των συζύγων και τη σχέση γονέα –παιδιού.

Διάρκεια: 2,5 ώρες

Εισηγήτρια: Κωνσταντία Πάλλα

Κόστος: 20 € - Feel the FLOW
----------------------------------------

Ενσυναίσθηση –
Ποια τα οφέλη στην προσωπική και στην επαγγελματική μας ζωή?

Μερικοί από εμάς έχουμε από την φύση μας ένα εξαιρετικό δώρο, την αίσθηση και την κατανόηση των συναισθημάτων, των περιστάσεων και των αναγκών των άλλων.
Αλλά η ενσυναίσθηση,  είναι μια καθολική ανθρώπινη ικανότητα, που όλοι μπορούμε να μάθουμε να ξυπνήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με σύνεση.

Διάρκεια: 2,5 ώρες

Εισηγήτρια: Κωνσταντία Πάλλα

Κόστος: 20 € - Feel the FLOW
--------------------------------------------------------