ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ στο
ΕΡΓΑΝΗ

Όλες οι αλλαγές σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2401/22-6-2018 που θα ισχύσουν υποχρεωτικά από 1/9/2018

Το  σεμινάριο γίνεται είτε στην εταιρία σας, είτε μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US, πατήσετε ΕΔΩ
Η πλατφόρμα
ZOOM μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο με παράλληλες κάμερες, να βλέπουμε τις σημειώσεις του σεμιναρίου και να κάνουμε live ερωτήσεις
είτε ζωντανά είτε γραπτά.

Η Εισηγήτρια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το 2013, υλοποιώντας  εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στην διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων των εντύπων του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας, «ΕΡΓΑΝΗ». Αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των ΕΝΤΥΠΩΝ.

 

Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες

Την απαραίτητη γνώση για τη σωστή καταχώρηση των πεδίων όλων των εντύπων. Τις προθεσμίες για την υποβολή τους και ανάλυση των αλλαγών σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2401/22-6-2018.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε  στελέχη Τμήματος Μισθοδοσίας & Λογιστηρίου, υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ «ΕΡΓΑΝΗ».

 Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

ΕΡΓΑΝΗ

Θα γίνει αναφορά σε όλα τα έντυπα με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές:

E3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού

E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από προγράμματα

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε   εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησηςπου  συνδυάζονται με την κατάρτιση

E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού
Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός     Αποδοχών
Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
Ε6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου  (με ή  χωρίς προειδοποίηση)
Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου   χρόνου ή έργου
Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας
Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία για την υποβολή των εντύπων με SMS
Τι ισχύει με την καταγραφή και ώρα έναρξης ελέγχου (άρθρο 6)
Πρόσβαση  και διαχείριση των εντύπων (άρθρο 7)

Εισηγήτρια

Η Κωνσταντία Πάλλα / Konstantia Palla, είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτος του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Business & Life CoachTrainer & Public Speaker, Aρθρογράφος.

Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the FlowGreece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων,  στελεχών και ιδιωτών.

Από το 2017, συνεργασία σαν εισηγήτρια σεμιναρίων ενηλίκων με την ΕΕΔΕ σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΝΗ).

Από το 2018, μέλος της ομάδας διδασκαλίας του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ, στον τομέα COACHING.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε θέματα Business & Life Coaching, Εργασιακά, Προσωπικής Ανάπτυξης, Time Management, Soft Skills, Επικοινωνία κ.λ.π. με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει και διαχειριστεί χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη, προσωπικό επιχειρήσεων, ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Από το 2010 έχει εκπαιδεύσει με σεμινάρια χιλιάδες ανθρώπους δίνοντας επιλογές στην σωστή διαχείριση του χρόνου τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων στην εργασία τους.

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Ομιλήτρια (σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες) σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό, έχοντας βοηθήσει χιλιάδες στελέχη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, στην επίτευξη των στόχων τους και στην αυτοβελτίωσή τους.

Είναι μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Chapter (ICF Greece Chapter).