ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

      Τηλ: 693 714 1802

Εργάνη & Sepenet.gr

Εργάνη & Sepenet.gr – όλη η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των εντύπων.

ΕΡΓΑΝΗ & SEPENET.GR
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ SEPENET.GR
Οι αλλαγές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη νέα απόφαση
40331/Δ1.13521, ΦΕΚ 3520/19/9/2019.
Όλη η διαδικασία υποβολής των εντύπων στο sepenet.gr

Τόπος εκπαίδευσης: Office Plus, Δημητρίου Γούναρη 78, 16674 Γλυφάδα, 2ος όροφος

ή On line μέσω της πλατφόρμας zoom.us

(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Κόστος Σεμιναρίου: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150 €/συμμετοχή (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 5 ώρες εκπαίδευσης.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Ιανουάριος 2020- απόγευμα
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, Ώρες: 16:00-21:00


Επανάληψη:
Φεβρουάριος 2020 – πρωί
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, Ώρες: 09:00-14:00

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ακόμη και για ΕΝΑ άτομο ζητήστε μας την προσφορά!

Η εισηγήτρια παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του σεμιναρίου. Είτε τηλεφωνικά, είτε με email.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε τις προσφορές μας!
Τηλ.: 2109607154 – 6937141802
Email: info@feeltheflow.gr

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για τη σωστή καταχώρηση των πεδίων όλων των εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ και στο Sepenet.gr

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Σε όποιον επιθυμεί να λάβει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ & ΣΕΠΕΝΕΤ. Σε στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης και των τμημάτων μισθοδοσίας – λογιστηρίου. Σε στελέχη του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού και προσωπικού, ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστές.

Οι αλλαγές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη νέα απόφαση
40331/Δ1.13521, ΦΕΚ 3520/19/9/2019.
Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας με την οποία οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΡΓΑΝΗ – ΣΕΠΕΝΕΤ – 5 ώρες:

Θα γίνει αναφορά σε όλα τα έντυπα με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές:
E3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού
E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)
Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από προγράμματα
Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση
E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας
Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.
E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού
Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός Αποδοχών
Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός (ΥΠΟΒΟΛΗ & ΜΕ SMS)
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
Ε6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)
Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
(ΥΠΟΒΟΛΗ & ΜΕ SMS)
Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας
Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

ΣΕΠΕΝΕΤ
-Εργατικά Ατυχήματα
-Αιτήσεις Χορήγησης Άδειας κατά τις Κυριακές
-Πρόσθετα Στοιχεία μετά από έλεγχο
-Έγγραφες εξηγήσεις μετά από έλεγχο
-Εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις «Οικοδομικών Εργασιών»
-Αναγγελίες Ιατρού Εργασίας / Τεχνικού Ασφαλείας
-Χρήση Πιστοποιητικού του παρ. 2γ, άρθρου 73 του Ν.4412/2016
Πλήρης πρακτική ενημέρωση για την σωστή συμπλήρωση των πεδίων κατά την διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική Βάση
καταχώρισης δεδομένων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο www.sepenet.gr

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 – Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 3 Στοιχεία που περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας.
Άρθρο 4 Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Άρθρο 5 – Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 6 – Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας
Άρθρο 7 – Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας
Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε ποιες ενέργειες προβαίνουν τα εμπλεκόμενα μέρη?
Σε ποιες περιπτώσεις συμπληρώνει εκ νέου ο εργοδότης το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται
για τον ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας?
Άρθρο 8 – Μεταβολή της Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και λήξη ή διακοπή αυτής
Άρθρο 9 – Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 10 – Κυρώσεις
Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Κόστος Σεμιναρίου: Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150 €/συμμετοχή (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)* για 5 ώρες εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες από δύο συμμετοχές
Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Η παραπάνω ειδική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνει:

  • Την Εισήγηση του σεμιναρίου από την κυρία Κωνσταντία Πάλλα
  • Ο εκπαιδευτής διαθέτει κωδικό στο ΛΑΕΚ
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Τρόπος Πληρωμής
Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς. 
IBAN: GR5201719160006916144468615. 
Δικαιούχος λογαριασμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Κωνσταντία Πάλλα 

palla konstantia

Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker. Πρόεδρος ICF.
Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) 
Συνεργάζομαι με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Παρέχω υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching). 
Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter).
Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER. Πρόεδρος ICF GREECE.
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound