ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία -Ειδικά Θέματα για επιχειρήσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα σεμινάριά μας!

ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑMydata Ηλεκτρονικά Βιβλία – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Τόπος εκπαίδευσης: On line μέσω πλατφόρμας zoom.us
(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Εισηγητής: Ιωάννης Τριανταφύλλου
Συντονίστρια: Κωνσταντία Πάλλα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου: Ώρες: 16:00-21:00

Διάρκεια: 5 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Κόστος Σεμιναρίου: Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας! 6937141802  2109607154 – 6978990215
Email: info@feeltheflow.gr

Για περισσότερα από δύο άτομα ενημερωθείτε για τις προσφορές μας!

Τηλ.: 6937141802 – 2109607154 – 6978990215. Email: info@feeltheflow.gr

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ζητήστε μας την προσφορά!

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Έμπειρους Χρήστες, Λογιστές φοροτεχνικούς, προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες, IT Supervisors and Departments, Πληροφορική, Μηχανογράφηση, Software Developers και γενικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για την εφαρμογή στην πράξη της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Το σεμινάριο θα γίνει με ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Σκοπός είναι η πρακτική παρουσίαση με παραδείγματα Χειρισμού Διαβίβασης Παραστατικών και Λογιστικών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Mydata – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 1. Πίνακας αντιστοίχισης Φορολογικών Παραστατικών με κωδικούς πρότυπων Παραστατικών ΑΑΔΕ
 2. Πίνακας Αντιστοίχισης Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ με Κωδικοποιημένες Εξαιρέσεις Mydata
 3. Πίνακας Αντιστοίχισης Φόρων και Παρακρατήσεων με κατηγορίες Φόρων Mydata
 4. Το συνοπτικό ηλεκτρονικό βιβλίο και οι πληροφορίες που περιέχει.
 5. Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία
 6. Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στο Ε3 με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία
 7. Mydata Invoicing
 8. Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω πλατφόρμας Mydata
 9. Αναλυτική παρουσίαση αν έχει μπει σε λειτουργία η εφαρμογή
 10. Παραδείγματα Χειρισμού Διαβίβασης Παραστατικών και Λογιστικών Εγγραφών
 11. Παράδειγμα διαβίβασης τιμολογίου από τον εκδότη πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κινητό, laptop κλπ) με απαλλαγή ΦΠΑ αρ.39α. Αποδοχή και διαβίβαση πράξης λήπτη από τον λήπτη του τιμολογίου.
 12. Παράδειγμα διαβίβασης μηνιαίας συγκεντρωτικής εγγραφής λιανικών πωλήσεων για εμπορική επιχείρηση και για ελεύθερο επαγγελματία.(Μεταβατική περίοδος πρώτου εξαμήνου 2021)
 13. Παράδειγμα διαβίβασης Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας από Λήπτη
 14. Διαβίβαση της λογιστικής εγγραφής αποθεμάτων έναρξης και λήξης χρήσης
 15. Παράδειγμα Διαβίβασης Εκκαθάρισης Ετήσιων Προμηθειών από Ασφαλιστική  Εταιρεία (εκδότης) και αποδοχής του Εσόδου από Ασφαλιστή  (λήπτης)
 16. Διαβίβαση Εγγραφής Μισθοδοσίας με φόρους και κρατήσεις
 17. Παράδειγμα διαβίβασης Τιμολογίου από εργαζόμενο με μπλοκάκι και αποδοχής-χαρακτηρισμού από τον εργοδότη
 18. Παράδειγμα διαβίβασης τιμολογίου αγοράς από Αγρότη Ειδικού Καθεστώτος.
 19. Παράδειγμα Διαβίβασης Τιμολογίου Λήψης Υπηρεσιών Εξωτερικού
 20. Διαβίβαση Πληρωμής Εισφορών σε ΕΦΚΑ_ΟΑΕΕ
 21. Διαβίβαση Εισφορών δαπανών με παραστατικό Λιανικής
 22. Διαβίβαση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκε για αλλοδαπή επιχείρηση
 23. Διαβίβαση Τιμολογίου τόκων υπερημερίας με επιβάρυνση χαρτοσήμου
 24. Διαβίβαση Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων και αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο
 25. Διαβίβαση Πώλησης Ακινήτου
 26. Διαβίβαση Αγοράς Ακινήτου από μη υπόχρεο
 27. Παράδειγμα Διαβίβασης των παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών από τρίτη Χώρα. Διαβίβαση της  διαφοράς τελωνειακής και πραγματικής αξίας.
 28. Διαβίβαση εσόδων με είσπραξη τέλους υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, τέλος ανακύκλωσης κλπ)
 29. Διαβίβαση εσόδων με περιβαλλοντικό τέλος σακούλας
 30. Διαβίβαση τιμολογίου με έσοδα ή έξοδα που αφορούν επόμενη χρήση (εξαίρεση από Ε3)
 31. Διαβίβαση τέλους διαμονής και αποδοχή από τον λήπτη
 32. Διαβίβαση σύνθετων παραστατικών ελαιοτριβείων
 33. Διαβίβαση Τιμολογίου Ενδοκοινοτικής Απόκτησης με διαφορά μεταξύ  φορολογικής και πραγματικής αξίας
 34. Διαβίβαση αντικρυζόμενου πιστωτικού τιμολογίου εσόδων
 35. Διαβίβαση εσόδου ενοικίων με ΦΠΑ και εσόδου ενοικίων με χαρτόσημο
 36. Διαβίβαση εξόδου ενοικίων από τον λήπτη
 37. Διαβίβαση Εσόδου ενοικίων από AIRBNB
 38. Διαβίβαση εσόδων από πιστωτικούς τόκους τραπεζών
 39. Διαβίβαση Χρεωστικών τόκων – τραπεζικών εξόδων  ως παραστατικό και ως λογιστική εγγραφή οντότητας.
 40. Διαβίβαση τιμολογίου leasing ως εν μέρει δαπάνης και εν μέρει καταβολής δανείου – παθητικού
 41. Μη αποδοχή παραστατικού που απέστειλε εκδότης από τον λήπτη
 42. Διαβίβαση εγγραφών αποσβέσεων
 43. Διαβίβαση λοιπών εσόδων και εξόδων ως λογιστικών εγγραφών
 44. Διαβίβαση Αφορολόγητων Εσόδων από συνδρομές & δωρεές ενός συλλόγου ή σωματείου

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:

 • Την Εισήγηση του σεμιναρίου από τον κύριο Ιωάννη Τριανταφύλλου
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
 • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου
Τρόπος Πληρωμής

Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.
IBAN: GR5201719160006916144468615.
Δικαιούχος λογαριασμού: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Σεμινάρια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
ΕΡΓΑΝΗ
STRESS MANAGEMENT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
TEAM COACHING & NEO MANAGEMENT
SOFT SKILLS
TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες, ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού στην φορολογική νομοθεσία.

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Κωνσταντία Πάλλα

palla konstantia

Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.  Πρόεδρος ICF.


Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) Συνεργάζομαι με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Παρέχω υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching). Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER. Πρόεδρος ICF GREECE
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ