ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

On-Line σεμινάριο: Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ συμφωνα με το ΝΕΟ ΦΕΚ

Mydata – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Η πιλοτική λειτουργία και η πρώτη εφαρμογή το 2021.
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω ΥΠΑΗΕΣ.
Ηλ. Τιμολόγηση Δημοσίων Συμβάσεων.
ΦΗΜ και διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα σεμινάριά μας!

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Τόπος εκπαίδευσης: On line μέσω πλατφόρμας zoom.us
(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Εισηγητής: Ιωάννης Τριανταφύλλου
Συντονίστρια: Κωνσταντία Πάλλα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Τρίτη 25 Μαίου: Ώρες: 16:00-21:00

Διάρκεια: 5 ώρες

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Κόστος Σεμιναρίου: Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας! 6937141802  2109607154 – 6978990215
Email: info@feeltheflow.gr

Για περισσότερα από δύο άτομα ενημερωθείτε για τις προσφορές μας!

Τηλ.: 6937141802 – 2109607154 – 6978990215. Email: info@feeltheflow.gr

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ζητήστε μας την προσφορά!

Το σεμινάριο Ηλεκτρονικά Βιβλία απευθύνεται σε:
Λογιστές φοροτεχνικούς, προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες, IT Supervisors and Departments, Πληροφορική, Μηχανογράφηση, Software Developers και γενικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για την εφαρμογή στην πράξη της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης.

Σκοπός του σεμιναρίου Ηλεκτρονικά Βιβλία είναι:
Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή εικόνα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων, θα συζητηθούν οι εξελίξεις, οι νέες προθεσμίες και τι θα ισχύσει τελικά.
Επίσης στο σεμινάριο θα επισημανθούν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν από τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση των e-βιβλίων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Mydata – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

• Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ
• Οι επιχειρήσεις και νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τα ηλεκτρονικά βιβλία
• Οντότητες του Δημοσίου που εξαιρούνται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων
• Οντότητες του Δημοσίου που έχουν υποχρέωση για διαβίβαση δεδομένων
• Τρόποι Διαβίβασης Δεδομένωνστην ΑΑΔΕ
• Διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης
• Η ειδική φόρμα καταχώρησης δεδομένων από μικρές επιχειρήσεις στην πλατφόρμα Mydata
• Κριτήρια που επιτρέπουν την χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων στην ειδική φόρμα του Mydata από επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εκδιδόμενων τιμολογίων
• Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ.
• Αντιστοίχιση των Φορολογικών Παραστατικών της οντότητας με τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ
• ΦΠΑ, Χαρτόσημο, και λοιποί φόροι-τέλη στο Mydata
• Πεδία για τον τρόπο πληρωμής παραστατικού
• Η διαβίβαση λογιστικού χαρακτηρισμού του εσόδου. Χαρακτηρισμός «Εσόδου» και πεδίο Ε3
• Λογιστικός χαρακτηρισμός του εξόδου από τον λήπτη. Χαρακτηρισμός «Εξόδου», ερώτηση για το σχετικό πεδίο Ε3 και χαρακτηρισμός κωδικού δήλωσης ΦΠΑ
• Η διαβίβαση δαπανών λογαριασμών ΔΕΗ, λογαριασμών ύδρευσης, χρεωστικών τόκων και τραπεζικών εξόδων.
• Οι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου που ενημερώνουν μια εγγραφή μισθοδοσίας στο Mydata
• Τα μηνύματα λάθους και επισημάνσεων στο Mydata
• Mydata η επόμενη φάση. Διακίνηση και Δελτία Αποστολής. Μη ενεργά πεδία του Mydata σήμερα.
• ΤoMydata όπως έχει σήμερα σε πιλοτική λειτουργία. Προβλήματα και ατέλειες σε μια ημιτελή εφαρμογή.
• Παραδείγματα Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata

 1. Καταχώρηση Αντικρυζόμενου Τιμολογίου από τον εκδότη
 2. Αναζήτηση, αποδοχή και χαρακτηρισμός του Τιμολογίου από τον λήπτη
 3. Καταχώρηση Μισθοδοσίας
 4. Καταχώρηση Ενοικίου

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας της πλατφόρμας Mydata

 • ΤoMydata μετά την αναθεώρηση της 1138/20200
 • Χρόνος διαβίβασης εσόδων χονδρικών συναλλαγών από εκδότες παραστατικών σε μηνιαία βάση
 • Χρόνος διαβίβασης μη αντικριζόμενων εξόδων και τιμολογίων προμηθευτών εξωτερικού
 • Χρόνος διαβίβασης παραστατικών από λογισμικό προγραμμάτων (ERP, εμπορικές-λογισιτκές εφαρμογές)
 • Χρόνος διαβίβασης εγγραφών μισθοδοσίας
 • Χρόνος διαβίβασης λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης εσόδων και εξόδων
 • Τι σημαίνει η διαβίβαση τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο από το 2021.
 • Πότε χρειάζονται κωδικοί λογιστή – φοροτεχνικού για την διαβίβαση
 • Οι επιπτώσεις του Mydata στα λογιστήρια, μεταβολή των προθεσμιών ενημέρωσης των βιβλίων, προσαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών..

Διαβίβαση  Παραστατικών Εσόδων Λιανικής

 • Υποχρέωση αναβάθμισης ή αντικατάστασης ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ μέχρι 31/10/20
 • Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση των ΦΗΜ. Αποστολή προσωρινών αρχείων ΦΗΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην μέρα.
 • Αποστολή οριστικού αρχείου πωλήσεων κατά το κλείσιμο μέρας (Ζ)
 • Υποχρέωση για απεικόνιση φορολογικής σήμανσης με QR code στις Αποδείξεις Λιανικής. Εξαίρεση από απεικόνιση QR Code για τεχνικούς λόγους.
 • Πρόστιμα που επιβάλλονται για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διαβίβαση δεδομένων από ΦΗΜ.
 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Esend της ΑΑΔΕ
 • Χρόνος Διαβίβασης Μηχανογραφημένων Παραστατικών Λιανικής όταν δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικής σήμανσης
 • Τρόπος διαβίβασης Χειρόγραφων Παραστατικών Λιανικής

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 • ΕΛΠ και Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.  Ηλεκτρονική Απόδειξη Λιανικής
 • Το πρότυπο Ηλεκτρονικού τιμολογίου και τα πεδία που προβλέπονται στην εγκύκλιο Α1017/2020
 • Θέσπιση Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων – ΥΠΑΗΕΣ. (εγκύκλιος Α1035)
 • Το Εθνικό πρότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για τους προμηθευτές του Δημοσίου (Απόφαση 60970_ΕΞ_2020)
 • Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικών τιμολογίων προμηθευτών στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες (Απόφαση 60967_ΕΞ_2020)
 • Το δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων και το ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:

 • Την Εισήγηση του σεμιναρίου από τον κύριο Ιωάννη Τριανταφύλλου
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
 • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου
Τρόπος Πληρωμής

Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.
IBAN: GR5201719160006916144468615.
Δικαιούχος λογαριασμού: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Σεμινάρια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
ΕΡΓΑΝΗ
STRESS MANAGEMENT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
TEAM COACHING & NEO MANAGEMENT
SOFT SKILLS
TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες, ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού στην φορολογική νομοθεσία.

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Κωνσταντία Πάλλα

palla konstantia

Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.  Πρόεδρος ICF.


Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) Συνεργάζομαι με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Παρέχω υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching). Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER. Πρόεδρος ICF GREECE
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ